ቀን 14/6/2015 ዓ.ም

የዝውውር ማስታወቂያ!

በአዲስ አበባ ከተማ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ (የሀገር በቀል 2ኛ ቋንቋ) የብዙሃ ቋንቋ በከተማዋ ባሉ ትምህርት ቤቶች ለመተግበር በተቀመጠው ውሳኔ መሰረት የዝውውር ማስታወቂያ መውጣቱ ይታወቃል፡፡

በመሆኑም በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ የትምህርት አይነቶች በዲግሪና በዲፕሎማ የተመረቁ ብቻ በኦን ላይን /ONLINE/ በተገኘው መረጃ መስፈርቱን አሟልታችሁ ስም ዝርዝራችሁ በትምህርት ቢሮው ድግረ ገፅ በቴሌግራም የተለቀቀላችሁ ብቻ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ መምህራን ትምህርት አመራር ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 408 የትምህርት ማስረጃችሁንና ማንነታችሁን የሚገልፅ መታወቂያ በመያዝ  ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ10 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ብቻ በአካል በመቅረብ የዝውውር ደብዳቤ እንድትወስዱ እናሳውቃለን፡፡

ማሳሰቢያ፡-

  • ከላይ ከተጠቀሱት የትምህርት አይነቶች ማለትም አማርኛና አፋን ኦሮሞ ዲግሪና ዲፕሎማ ብቻ ከነዚህ ትምህርት ዓይነቶችና ትምህርት ዝግጅት ውጪ ተቀባይነት የለውም፡፡
  • ዝውውሩ የሚመለከታቸው በክልሎች በመንግስት ትምህርት ቤቶች በስራ ላይ ያሉ መምህራንን ብቻ ነው፡፡
  • ደብዳቤ ለመውሰድ ወደ ት/ቢሮ ስትመጡ ደብዳቤ የሚፃፍላችሁ ለክልል ወይም ለዞን ወይም ለወረዳ ት/ጽ/ቤት እንደሆነ ወስናችሁ  እንድትመጡ፡፡
  • ስማችሁ ከላይ  የተለቀቀላችሁ ከአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ የትምህርት ዓይነቶችና ከዲፕሎማና ዲግሪ ምሩቃን ውጪ የሆናችሁ መምህራን ዝውውሩ የማይመለከታችሁ በመሆኑ ትምህርት ቢሮ መምጣትና ደብዳቤ መውሰድም አይጠበቅባችሁም፡፡ ከዚህ ውጪ በሆኑ ትምህርት ዓይነትና ዝግጅት ያላችሁ መምህራን ለሚፈጠርባችሁ እንግልት ት/ቢሮው ኃላፊነት የማይወስድ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

Beeksisa jijjirraa!

Biiroon Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Manneen Baruumsaa Magaalaa Finfinnee keessatti argaman hunda keessatti Afaan dhalootaa irratti dabalataan Afaan biyya keessaa tokko akka baratamu murtaa’un isaa ni beekkama.

Haaluma kanaan beeksiisa jijjirraa barsiisotaa  Gosa barnotaa Afaan Oromoofi Afaan Amaariffaan Sadarkaa barnootaa Dippiloomaafi Digiirii  qofaan Online irratti akka galmooftan gadi dhiifamuun isaa ni yaadatama. Akkaatuma kanaan barsistootni galmooftanii callallii dabartanii maqaan keessan liinkii armaan gadii irratti caqafame Guyyaa beeksifni kun bahe irraa eegalee guyyaa hojii 10(kudhan) Keessatti qofa Waraqaa Eenyummaa keessan ibsuufi ragaa baruumsaa keessan qabachuun Biiroo barnoota bulchiinsa magaaalaa Finfinneetti darektoreetii misooma barsiisotaa gamoo 4ffaa lakk. 408 argamtanii Xalayaa jijjirraa akka fudhattan isiin Beeksisna.

Hub

  •  sadarkaa Barnoota Dippiloomaafi Digrii akkasumas Gosa barnoota Afaan Oromoo fi Afaan Amaariffa alatti jijjirraan kun kan isin   hin ilaallanne ta’uu cimsinee isin beeksifna.
  • Jijjirraan kun Barsiisota Naannoolee irratti barsiisaa jiran qofa ilaallata.
  • yeroo xalayaa barreeffachuuf dhuftan gara xalayaan itti isiniif barraa’u  (Naannoo, godinaa,  Aanaa) murteeffattanii akka dhuftan gamanumaa isin hubachiifna.

መረጃዎችን በፍጥነት ለማግኘት ማሰፈንጠሪያዎቹን ይጫኑ!

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=TWkBGoeYCNQ

TikTok፡- tiktok.com/@aaeducationbureau

Telegram ፡ https://t.me/wwwAddisAbabaeducationbureau

Twitter ፡ https://twitter.com/aacaebc

Face book: https://www.facebook.com/aacityeducationcommunication

Blog: – http://www.aacaebc.wordpress.com/

Website: – aaceb.gov.et

Email;- aacaebc@gmail.com

Instagram: – https://www.instagram.com/aacaeb/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s