ቀን 24/2/2015 ዓ.ም

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ13/02/2015 ዓ.ም በአዲስ ዘመን በወጣው የቅድመ አንደኛ ደረጃ መምህርነት ቅጥር ማስታወቂያ ላይ የተመዘገባችሁ ብቻ፡-

  1. በቅድመ አንደኛ/KG/ የትምህርት ዘርፍ በ3 ዓመት ዲፕሎማ የተመረቃችሁ ብቻ

2.    በግል ኮሌጅ በ1999 ዓ.ም እና ከዚያ በፊት የተማራችሁ በ3 ዓመት ዲፕሎማ የተመረቃችሁ ብቻ

3.    የኮሌጅ የመመረቂያ ነጥብ Major ሳይሆን cumulative GPA 2.5 እና በላይ ውጤት ያስመዘገባችሁ በድህረ ገፅ/ONLINE/ የተመዘገባችሁና ስማችሁ የተለጠፈላችሁ ኦርጂናል እና ኮፒ ፋይላችሁን በመያዝ ዓርብ በ25/02/2015 ዓ.ም ከ2፡30 ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በአካል በመቅረብ እንድታመለክቱ እናሳውቃለን፡፡

ስም ዝርዝር ለማየት ሊንኩን ይጫኑ

ማሳሰቢያ፡-

. ከግል የትምህርት ተቋም በማንኛውም ዓመተ ምህረት የተመረቃችሁና በ1 ዓመት የተሰጠ ዲፕሎማ ያላችሁና

. በተለያዩ የትምህርት ዓይነቶች በዲግሪና በዲፕሎማ  ማለትም (በአማርኛ፣ እንግሊዝኛ ሂሳብ ማ/ሳይንስና ተፈጥሮ ሳይንስ)ና የመሳሰሉት የተመረቃችሁ ይህ የቅጥር ማስታወቂያ የማይመለከታችሁ በመሆኑ በዚህ ቀን መጥታችሁ ሪፖርት ማድረግ አይጠበቅባችሁም፡፡

Beeksiisa

Biiroon Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee qacarri BSTD (Barsiisumma Sadarkaa tokkofaa duraatiin) Dipploomaan eebbifaman qacaruuf  Gaazeexaa Addiis zaman irraatti gaafa Guuyyaa 13/02/2015 A.I beeksisa qacarri baasun isaa ni beekkama.  Haaluma kanaan dorgomtoonni  calallii duraa dabartan Ragaalee barnootaa keessan Orijinaalaa fi koppii isaa qabattanii gaafa guyyaa 25/2/2015 A.I tti  ganama keessaa sa’aatii 2:30 irraa kaasee Biiroo Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti qaaman argamuun ragaa keessan akka dhiheefatan   isiin beeksifna.

          Afaan Oromoo irratti kanneen dorgommtan:

1ffaa. Dorgomttoni kolleejjii dhuunfaa irraa bara 1999 fi sana dura Dipplooma Oolmaa Da’immanitiin(BSTD) Waggaa sadii leenjitani kanneen xummurtan Ragaa keessan qabattanii akka dhiyaattan.

2ffaa. Qabxiin Eebba Koolleejjii ijoo (major) osoo hin taane Cuunfaa qabxii waliigalaa (Cumulative) kan ilaallamu  ta’e, dorgomtoota qabxii 3.00 fi sanaa oli qaban qofatu dhiyaata.  Maqaan keessan linkki armaan gadii banuun ilaalun ni dandeessu

                      Hub     

3ffaa.   Sartafikeetti hin ilaalatu.

4ffaa. Barsiisota barnoota sad.1ffaatiin eebbifaman gosa barnoota     kamiiyyuu(A/O, Herregaa, English fi kkf) kan ilaalanne ta’uu cimsine isiin beeksifna.

5ffaa. Koolleejji Mootummaafi dhuunfaa irraa leenjii waggaa tokko kan hin keessumesine ta’uu isiin beeksifna.

መረጃዎችን በፍጥነት ለማግኘት ማሰፈንጠሪያዎቹን ይጫኑ!

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=TWkBGoeYCNQ

Telegram ፡ https://t.me/wwwAddisAbabaeducationbureau

Twitter ፡ https://twitter.com/aacaebc

Face book: https://www.facebook.com/aacityeducationcommunication

Blog: – http://www.aacaebc.wordpress.com/

Website: – aaceb.gov.et

Email;- aacaebc@gmail.com

Instagram: – https://www.instagram.com/aacaeb/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s