ለውይይት የቀረበ “የትምህርትና ሥልጠና ችግሮቻችን እና የመፍትሔ አቅጣጫዎች ” የሃገራችንን የትምህርት ሂደት ለመወሰን የእያንዳዳችንን አስተያየት ይፈልጋልና ሰነዱን ካነበብን በሃላ ያለንን አስተያየት በመጻፍ የበኩላችንን አሻራ በትምህርት ልማት ስራዉ ላይ እናሳርፍ

RM Top Management Discussion Paper Hamle-3-2010 final document-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s