ለውይይት የቀረበ “የትምህርትና ሥልጠና ችግሮቻችን እና የመፍትሔ አቅጣጫዎች ” የሃገራችንን የትምህርት ሂደት ለመወሰን የእያንዳዳችንን አስተያየት ይፈልጋልና ሰነዱን ካነበብን በሃላ ያለንን አስተያየት በመጻፍ የበኩላችንን አሻራ በትምህርት ልማት ስራዉ ላይ እናሳርፍ ::

Integrated__Summary_REport_,July_17,2018[1]

ለውይይት የቀረበ “የትምህርትና ሥልጠና ችግሮቻችን እና የመፍትሔ አቅጣጫዎች ” የሃገራችንን የትምህርት ሂደት ለመወሰን የእያንዳዳችንን አስተያየት ይፈልጋልና ሰነዱን ካነበብን በሃላ ያለንን አስተያየት በመጻፍ የበኩላችንን አሻራ በትምህርት ልማት ስራዉ ላይ እናሳርፍ

RM Top Management Discussion Paper Hamle-3-2010 final document-1