የመምህራንና የትምህርት አመራር የሙያ ፍቃድ ሰነዶች፡፡

 

Final Test Framework for Principals     

Final Test Design and Framework for the Ethiopian School Supervisors

 

የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃ

 

የትምህርት ቤት ሱፐርቫይዘሮች ሙያዊ ፍቃድ ስታንዳርድ

 

የአገር አቀፍ የርዕሰ መምህራን ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s