በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የተከናወኑ ጥናታዊ ጽሁፎች

A STUDY ON ACADEMIC CHEATING IN ADDIS ABABA

A study on night school

A study on Parents involment

A study on Plasma TV-Latent Problems (2016)

A STUDY ON POSITIVE DISCIPLINE

A STUDY ON PRIVATE SCHOOLS FEES IN ADDIS ABABA

A study on Revised 2006 enrollment analysis

A study on School discipline final 2010

A STUDY ON SCHOOL FACTORS THAT AFFECT GIRLS ACADEMIC….

A study on Status_Science_Education_AA_Final

A Study on the Causes of Grade Repetition in

A study on The Role of Students

A sudy on Satellite-EducationalTV-in-AA-Schools-

Action Research Manual 2

AN ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF 1-5 INSTRUCTIONAL

An Impact Assessment of School Readiness Initiative Program in

CAUSES OF LOW PRIMARY SCHOOL ENROLMENT IN

challenges of education sector in ethiopia

Comparative Study on Male and Female Principals_ Leadership Performance ….

Difference between Model and Non-Model Secondary Schools

EFL Teachers_ Classroom Assessment Practices The Case of Three

factors AFFECT GIRLS_ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN

Factors Affecting Female Students Achievement in

General Education Primary S

IMPROVING SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS DEFICITS

Parental Perception of the Transitional Role of Early Childhood Care and

teaching students of multicultural

The Challenges of Government Preprimary Education

Urban Education Strategy(UPDATED)

ሁለተኛ ቋንቋ ትምህርትነት……

መጤ ባህሎችና ልማዳዊ ድርጊቶች

በተማሪዎች መማር ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ አዋኪ…

የሱስ ተገዥ የሆኑ ተማሪዎችን ቁጥር መቀነስ…….

የትምህርት ብክነት መንስኤዎች……

የንባብ ትምህርት አሰጣጥ እና የማስተማር ተግዳሮት መፈተሽ

የአንብቦ መረዳት ትምህርት አተገባበር ላይ

የመምህራንና የትምህርት አመራር የሙያ ፍቃድ ሰነዶች/Standards/

Content and Pedagogical Standards for English language teachers

Environmental Since grade 1-4

Geography Table of Specification cut out of content and pedagogical standards of Geography

IV Testing Framework cut out of English Language Knowledge Statndards

professional Standards for English language teachers

professional Standards for English language teachers-revised Sene 2008-Adama

ICT content and pedagogy standared

Second Cycle Secondary Education Mathematics Teachers Professional Knowledge Standards

Standard for music

Standards for Grade 5-8 Fine Art Teachers.docx e

Standards for Aesthetics& Physical Education

Standards For Civics and Ethics (Grade 5-12)

Standards for History Teachers

Mother tongue Standard 5-8

Mother tongue Standard Standard 1 revised last.11-12

Mother tongue Standard Standard 1 revised last

Mother tongue Standard Standard 1-4

Standards for integrated science Teachers 5

special need stadards for SNE teachers

special need Standards for SNE graduates

የመምህራንና የትምህርት አመራር የሙያ ፍቃድ ሰነዶች፡፡

 

Final Test Framework for Principals     

Final Test Design and Framework for the Ethiopian School Supervisors

 

የመምህራን የሙያ ብቃት ደረጃ

 

የትምህርት ቤት ሱፐርቫይዘሮች ሙያዊ ፍቃድ ስታንዳርድ

 

የአገር አቀፍ የርዕሰ መምህራን ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ